Archiv pro štítek: aswf

Zákaznický servis

Velkoobchod a firemní partnerství

Našim velkoodběratelům standardně poskytujeme zdarma náš velkoobchodní ceník folií a dalších materiálů, reklamní stojan či vzorkovník filmů SunTek.

Ceník fólií, autofolií a dalších materiálů možno obdržet na přání také v elektronické verzi.

Atesty + homologace

ATESTY + HOMOLOGACE FÓLIÍ ASWF HP Pro Elites Series
Technické předpisy ministerstva dopravy

osvedceni-3-230-1235908857[1]

 

ROZHODNUTÍ č.j. 306/2017- 150 – SCH2 ze dne 1. 3. 2017 a Osvědčení č. 3 230/1
Platnost Osvědčení č.3 230/1 do 30. 6. 2019

MD povoluje tímto montáž fólií na skla vozidel při dodržení požadavků zákona č.56/2001 Sb., předpisu EHK č.43, vyhlášky MDS ČR č.341/2014 Sb., včetně vozidel již uvedených do provozu při dodržení těchto podmínek:

 1. Zajištění odborné montáže
 2. Čelní skla nesmí být upravována ani čirými fóliemi
 3. Na bočních sklech sloužících k výhledu z místa řidiče (horizontální úhel 180 stupňů před řidičem) nesmí být po úpravě skel celková propustnost menší než 70%
 4. Fólie nesmí být nalepeny na sklech nouzových východů
 5. Fólie na zadním skle nesmí zakrývat třetí brzdovou svítilnu
 6. Dodržení podmínek daných pro jednotlivé fólie
 7. Držitel Osvědčení je povinen zasklení vozidla po úpravě zasklení fólií označit štítkem s označením výrobce, způsobu úpravy a hodnotou minimální celkové propustnosti na každém skle a schvalovací značkou (ATEST 8 SD 3 230) v provedení dle přílohy č.15 vyhlášky MDS č. 341/2002 Sb. tak, aby štítek nepřekrýval ostatní značení. Štítky určené na zasklení vozidel mimo skel sloužící k výhledu z místa řidiče (propustnost menší než 30 %) doplnit o značení „V „dle předpisu EHK č. R43
 8. Držitel Osvědčení vydá majiteli vozidla dokumentaci (např. Certifikát, Osvědčení nebo Typový list) o provedené úpravě skel, ve kterém musí být uvedeny minimálně tyto údaje: typ a VIN vozidla, číslo schválení MD, způsob úpravy (minimální celková propustnost), vyznačení míst provedených úprav, datum úpravy a podpis oprávněné osoby
 9. Držitel Osvědčení je povinen stejnou dokumentaci o provedených úpravách archivovat.

Seznam schválených fólíí :

ASWF Performer 4
ASWF Performer 7
ASWF Performer 15
ASWF Performer 20
ASWF Performer 35
ASWF PErformer 50
ASWF Performer 70

 

Winfol 05
Winfol 15
Winfol 20
Winfol 35
Winfol 50
Winfol 70
Winfol 88

 

ASWF Element 5 %
ASWF Element 15%
ASWF Element 25 %
ASWF Element 35 %
ASWF Element 50 %
ASWF Element 70 %

 

ASWF EXCEL 5
ASWF EXCEL 15
ASWF EXCEL 20
ASWF EXCEL 35
ASWF EXCEL 50
ASWF EXCEL 70

 

 

Fólie určená k na zasklení do nákladových prostor vozidla:

ASWF Black out 0 %

 

Zatemňovací pásy na čelní zasklení (horní okraj zasklení cca 10 cm) nesmí zasahovat do zóny výhledu řidiče:

ASWF Performer 50
ASWF Performer 70
ASWF Element 50 %
ASWF Element 70 %
ASWF EXCEL 50
ASWF 70
Winfol 50
Winfol 70
Winfol 88

 

 

ATESTY + HOMOLOGACE FÓLIÍ XPEL
Technické předpisy ministerstva dopravy

atest_xpel_trieste

 

ROZHODNUTÍ č.j. 1351/2018- 150 – SCH2 ze dne 31. 7. 2018 a k Osvědčení č. 3 663
ze dne 31. 7. 2018 s platností  do 30. 6. 2020.

MD povoluje tímto montáž fólií XPEL na skla vozidel při dodržení požadavků zákona č.56/2001 Sb., předpisu EHK č. 43, vyhlášky č. 341/2014 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, včetně vozidel již zavedených do provozu při dodržení těchto podmínek:

 1. určeno pro vozidla kategorie M a N
 2. Na bočních sklech sloužících k výhledu z místa řidiče (horizontální úhel 180 stupňů před řidičem) nesmí být po úpravě skel celková propustnost menší než 70%
 3. Fólie nesmí omezit svítivost a úhly viditelnosti třetí brzdové svítilny, pokud je s ní vozidlo schváleno
 4. Protisluneční pásy (ztemňovací pásy na čelní sklo) typů PRIME GL BLACK 50, PRIME HP BLACK 50 A PRIME XR BLACK 50 nesmí zasahovat do výhledových zón řidiče (musí být umístěny nad značkou AS1)
 5. Fólie nesmí být instalovány na čelní skla vozidel s vyjímkou protislunečních pásů (ztemňovací pásy na čelní sklo) typů PRIME GL BLACK 50, PRIME HP BLACK 50 A PRIME XR BLACK 50, které nesmí zasahovat do výhledových zń řidiče (musí být umístěny nad značkou AS1)
 6. Fólie nesmí být aplikována na zasklení nouzových východů vozidel kategorie M2 a M3
 7. držitel Osvědčení je povinen zasklení vozidla po úpravě zasklení fólií označit štítkem s označením výrobce, způsobem úpravy a hodnotou minimální celkové propustnosti na každém skle a schvalovací značkou (ATEST 8 SD 3 663) v provedení dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 341/2014 Sb. tak, aby štítek nepřekrýval ostatní značení. Štítky určené na zasklení vozidel mimo skel sloužících k výhledu z místa řidiče (propustnost menší než 30%) doplnit o značení „V“ dle předpisu EHK č. 43
 8. Držitel Osvědčení vydá majiteli vozidla dokumentaci (např. Certifikát, Osvědčení nebo Typový list) o provedené úpravě skel, ve kterém musí být uvedeny minimálně tyto údaje: typ a výrobní číslo vozidla, číslo schválení MD, způsob úpravy (minimální celková propustnost), vyznačení míst provedených úprav, datum úpravy a podpis oprávněné osoby
 9. Držitel Osvědčení je povinen stejnou dokumentaci o provedených úpravách archivovat
 10. Držitel Osvědčení zajistí odbornou montáž

Seznam schválených fólíí určených k instalaci na skla vozidel kategorie M + N pro firmu Trieste

Fólie XPEL:

PRIME GL BLACK 5
PRIME GL BLACK 15
PRIME GL BLACK 20
PRIME GL BLACK 35
PRIME GL BLACK 50

 

PRIME HP BLACK 5
PRIME HP BLACK 15
PRIME HP BLACK 20
PRIME HP BLACK 35
PRIME HP BLACK 50

 

PRIME CS BLACK 70
PRIME CS BLACK 88

 

PRIME XR BLACK 5
PRIME XR BLACK 15
PRIME XR BLACK 20
PRIME XR BLACK 35
PRIME XR BLACK 50
PRIME XR BLACK 70

 

Protisluneční / ztemňovací pásy zn. XPEL na čelní sklo:

PRIME GL BLACK 50
PRIME HP BLACK 50
PRIME XR BLACK 50

Technické specifikace fólií WINFOL a ASWF

TYTO FÓLIE JSOU VYRÁBĚNY Z NĚKOLIKA VRSTEV BAREVNÝCH KVALITNÍCH POLYESTERŮ

Fólie na autoskla NEREFLEXIVNÍ – PERFORMER SERIES  ASWF

Označení autofólie Počet vrstev Propustnost vid.světla Snížení slun.energie Propustnost UV záření Odrazivost světla Barva folie Síla-počet mikronů Životnost folie
PERFORMER   3   3 4% 59% <1% 6% černá 50 7 let +
PERFORMER   5   3 6% 57% <1% 6% černá 50 7 let +
PERFORMER 15   3 16% 56% <1% 8% černá 50 7 let +
PERFORMER 20   3 19% 54% <1% 8% černá 50 7 let +
PERFORMER 35   3 37% 50% <1% 8% světle černá 50 7 let +
PERFORMER 50   3 50% 39% <1% 8% světle černá 50 7 let +
PERFORMER 70   3 70% 23% <1% 8% natural 50 7 let +

Fólie na autoskla NEREFLEXIVNÍ – WINFOL SERIES

Označení autofólie Počet vrstev Propustnost vid. světla Snížení slun.energie Propustnost UV záření Odrazivost světla Barva folie Síla-počet mikronů Životnost folie
WINFOL 5   3 5% 55% <1% 6% černá 50 7 let +
WINFOL 15   3 16% 52% <1% 8% černá 50 7 let +
WINFOL 20   3 20% 51% <1% 8% černá 50 7 let +
WINFOL 35   3 38% 44% <1% 8% černá 50 7 let +
WINFOL 50   3 50% 39% <1% 8% světle černá 50 7 let +
WINFOL 70   3 68% 25% <1% 5% natural 50 7 let +
WINFOL 88   3 88% 20% <1% 5% natural 50 7 let +

Fólie na autoskla NEREFLEXIVNÍ – LEGEND CERAMICSERIES  ASWF

Označení autofolie Počet vrstev Propustnost vid. světla Snížení slun.energie Propustnost UV záření Odrazivost světla Barva folie Síla-počet mikronů Životnost
LEGEND    5 3 5% 62% <1% 11% černá 50 10 let +
LEGEND  15 3 15% 61% <1% 11% černá 50 10 let +
LEGEND  25 3 23% 58% <1% 11% černá 50 10 let +
LEGEND  40 3 38% 55% <1% 10% natural 50 10 let +
LEGEND  50 3 52% 53% <1% 12% natural 50 10 let +


Vysvětlení technických parametrů tonovacích fólií WINFOL a ASWF

 • PROPUSTNOST VIDITELNÉHO SVĚTLA – udává % průnik denního světla do interiéru vozidla
 • SNÍŽENÍ SLUNEČNÍ ENERGIE – udává % snížení průniku tepla do interiéru vozidla
 • PROPUSTNOST UV ZÁŘENÍ – udává % zabránění propustnosti UV záření, které sebou nese velké množství netepelné energie do interiéru vozidla
 • ODRAZIVOST SVĚTLA – udává % množství světla, které nepronikne do interiéru vozidla

Několik výhod vyjímečného materiálu – tonovací fólie WINFOL a ASWF:

 • patentovaná technologie
 • 7- 15 let garance záruky a u vybraných typů záruka doživotní
 • povrchová úprava filmu zajišťuje vysokou odolnost proti poškrabání
 • extra vysoká tepelná izolace u materiálů s pokovenou složkou při nízkém stupni zatmavení filmu
 • vyniká schopností rychlého přilnutí po aplikaci
 • minimální omezení výhledu z vozidla i při použití nejtmavšího filmu
 • svou životností a kvalitou je jedním z nejlepších filmů na světě
 • výborná přilnavost na okraji sítotisku skel i u velmi silného nástřiku
 • extrémně snadná tvárnost
 • nízká reflexe vůči vnitřnímu prostoru
 • výběr 5 možných odstínů zatmavení
 • vynikající sladění i několika odstínů na jednom vozidle
 • v nabídce také červený, modrý a zelený film

 

Tónování autoskel

« 1 z 6 »

AUTOFÓLIE WINFOL, ASWF ERICKSON

Provádíme Instalaci homologovaných autofólií Winfol a ASWF bez demontáže skel které jsou vyráběny firmou ERICKSON international v Las Vegas ve státě Nevada. Autofólie jsou vyjímečné svojí prověřenou kvalitou a průhledností z interiéru ven i při největším zatmavění.Vše samozřejmě s povinnými homologačními štítky a vystaveným osvědčením o způsobilosti.

AUTOFÓLIE WINFOL PROFESIONAL

Jsou třívrstvé, polyesterové, nereflexivní autofólifólie v kombinaci s kovem vynikají především svojí kvalitou, typickým černým odstínem, dlouhou životností a vysokým odrazem sluneční energie. Autofólie mají zesílenou abrazivní vrstvu – tj. odolnost proti poškrábání povrchu instalované fólie a poskytují vynikající výhled z vozidla i při nejtmavším odstínu použité fólie.

Na barvystálost této fólie dává výrobce 7letou záruku

 

AUTOFÓLIE ASWF PERFORMER

Jsou třívrstvé, polyesterové, nereflexivní autofólie při jejíž výrobě byly použity nové poznatky. Použitá technologie zaručuje dokonalou funkci navigačního systému, mobilních telefonů, dálkového ovládání zámků dveří bez jakéhokoliv rušení a omezení. Také vysoký odraz sluneční energie. Autofólie mají zesílenou abrazivní vrstvu – tj. odolnost proti poškrábání povrchu instalované fólie a poskytují vynikající výhled z vozidla i při nejtmavším odstínu použité fólie.

Na barvystálost této fólie dává výrobce doživotní záruku !!

Tónování autoskel a aplikaci všech druhů solárních fólií provádíme již 20 let, což nám dokonale umožnilo ověřit si kvalitu instalovaných autofólií v praxi. Také jsme s odstupem dlouhého času mohli zpětně znovu odkontrolovat automobily, na které byly fólie instalovány. Znovu nám to potvrdilo vyhlášenou kvalitu autofólií WINFOL a ASWF a také naši profesionální instalaci.

VÝHODY TÓNOVANÝCH SKEL FÓLIÍ WINFOL A ASWF

Nainstalované fólie na skle umožňují dokonalý a nezkreslený výhled z interiéru automobilu. Zabraňují průhledu do vozidla, omezují průnik Sluneční energie a škodlivých UV + IR paprsků. Zvyšují pohodlí a koncentraci při cestování.

 • velmi výrazné snížení teploty v interiéru vozidla – odráží a pohlcují solární termální energii v rozmezí 33% – 80%.
 • zabránění průniku UV záření do interiéru vozidla – nedochází k tzv. blednutí, přehřívání a poškození interiéru vozidla slunečním zářením. Zároveň chrání předměty, které v automobilu převážíte. Omezením průniku těchto škodlivých paprsků také chráníte hlavně především sebe a ostatní cestující ve vozidle.
 • podstatné snížení rizika oslnění ostrým slunečním světlem a také vozidlem jedoucím za Vámi svítícím dálkovými světly.
 • zvýšení pocitu soukromí při cestování, zabránění průhledu do vozidla z venkovní strany a při parkování zvýšení preventivní ochrany před krádeží.
 • snížení úrazu při havárii odletujícími střepy z rozbitých oken
 • zlepšení vzhledu vozidla který dodají tónované skla

 

V případě zájmu o zatónování autoskel nás můžete kontaktovat zde