Atesty + homologace

Atesty a homologace autofólií SunTek HP, INF, STD, Carbon

Technické předpisy ministerstva dopravy a spojů

certifikaty-1235470339[1]

PŘÍLOHA 1. K ROZHODNUTÍ č.j. 668/2005 150 – SCH2 ze dne 29.03.2005 a k Osvědčení Č2646 č.j. 23 684/01-152 ze dne 25.06.2001

Platnost Osvědčení č. 2646 se prodlužuje do 31.11.2011

MD povoluje tímto montáž fólie SunTek na tonování autoskla vozidel při dodržení požadavků zákona č.56/2001 Sb., předpisu EHK č.43, vyhlášky MDS ČR č.341/2002 Sb., včetně vozidel již zavedených do provozu, při dodržení těchto podmínek:

 1. Zajištění odborné montáže
 2. Čelní skla nesmí být upravována ani čirým filmem
 3. Na bočních sklech sloužících k výhledu z místa řidiče (horizontální úhel 180 stupňů před řidičem) nesmí být po úpravě skel celková propustnost   menší než 70%
 4. Fólie na zadním skle nesmí zakrývat třetí brzdovou svítilnu
 5. Dodržení podmínek pro jednotlivé filmy a všech podmínek uvedených v tomto rozhodnutí
 6. Držitel Osvědčení je povinen zasklení vozidla po úpravě (instalaci filmu) označit štítkem s označením výrobce, způsobu úpravy a hodnotou    minimální celkové propustnosti na každém skle a schvalovací značkou ( ATEST 8 SD 2646 ) v provedení dle přílohy č.15 vyhlášky MDS č. 341/2002 Sb. tak, aby štítek nepřekrýval ostatní značení. Štítky určené na zasklení vozidel mimo skel sloužící k výhledu z místa řidiče ( propustnost menší než 30%) doplnit o značení „V „dle předpisu EHKč. R 43
 7. Držitel Osvědčení vydá majiteli vozidla dokumentaci ( např. Certifikát, Osvědčení nebo Typový list) s SPZ vozidla, číslo schválení MD, způsob úpravy(min. celková propustnost ), vyznačení místa provedených úprav, datum úpravy a podpis oprávněné osoby.
 8. Držitel Osvědčení je povinen stejnou dokumentaci o provedených úpravách archivovat.

Seznam schválených fólií určených k instalaci na skla vozidel kategorie M a N pro firmu Trieste a.s. fólie SunTek

Řada STD :             Řada HP :             Řada Infinity :        Řada Carbon :
SunTek STD 05     SunTek HP 05     SunTek INF 10     SunTek Carbon 05
SunTek STD 20     SunTek HP 20     SunTek INF 20     SunTek Carbon 15
SunTek STD 35     SunTek HP 35     SunTek INF 35     SunTek Carbon 35
SunTek STD 50     SunTek HP 50     SunTek INF 65     SunTek Carbon 45
SunTek STD 70     SunTek HP 70     SunTek Carbon 70

Ostatní fólie > Bezpečnostní fólie:

SunTek HP 18 SunTek 4MSY 25
SunTek HP 40 SunTek 4MSY 35
Black Out SunTek 4MSY 65
SunTek 4M

ATESTY + HOMOLOGACE FÓLIÍ ASWF HP Pro Elites Series
Technické předpisy ministerstva dopravy a spojů

osvedceni-3-230-1235908857[1]

PŘÍLOHA K ROZHODNUTÍ č.j. 3411/2008- 150 – SCH2 ze dne 15.12.2008 a k Osvědčení č.3230
Platnost Osvědčení č.3230 do 30.11.2011

MD povoluje tímto montáž fólií SunTek na skla vozidel při dodržení požadavků zákona č.56/2001 Sb., předpisu EHK č.43, vyhlášky MDS ČR č.341/2002 Sb., včetně vozidel již zavedených do provozu při dodržení těchto podmínek:

 1. Zajištění odborné montáže
 2. Čelní skla nesmí být upravována ani čirým filmem
 3. Na bočních sklech sloužících k výhledu z místa řidiče (horizontální úhel 180 stupňů před řidičem) nesmí být po úpravě skel celková propustnost menší než 70%
 4. Fólie na zadním skle nesmí zakrývat třetí brzdovou svítilnu
 5. Dodržení podmínek pro jednotlivé filmy a všech podmínek uvedených v tomto rozhodnutí
 6. Držitel Osvědčení je povinen zasklení vozidla po úpravě (instalaci filmu) označit štítkem s označením výrobce, způsobu úpravy a hodnotou minimální celkové propustnosti na každém skle a schvalovací značkou (ATEST 8 SD 3230) v provedení dle přílohy č.15 vyhlášky MDS č. 341/2002 Sb. tak, aby štítek nepřekrýval ostatní značení. Štítky určené na zasklení vozidel mimo skel sloužící k výhledu z místa řidiče (propustnost menší než 30%) doplnit o značení „V „dle předpisu EHKč. R 43
  7.Držitel Osvědčení vydá majiteli vozidla dokumentaci (např. Certifikát, Osvědčení nebo Typový list) s SPZ vozidla, číslo schválení MD, způsob úpravy(min. celková propustnost), vyznačení místa provedených úprav, datum úpravy a podpis oprávněné osoby
 7. Držitel Osvědčení je povinen stejnou dokumentaci o provedených úpravách archivovat.

Seznam schválených fólíí určených k instalaci na skla vozidel kategorie M + N pro firmu Trieste

Fólie ASWF – řada HP Pro Elites Series:

ASWF HP Pro Black 5
ASWF HP Pro Black 15
ASWF HP Pro Black 20
ASWF HP Pro Black 35
ASWF HP Pro Black 50
ASWF HP Pro Black 70
ASWF Black Out Pro