Co získáte instalací firmou Trieste a.s.

TRIESTE a. s. Vám jde vstříc při tonování skel autofóliemi

Zajímá Vás cena tónování autoskel Vašeho vozu?

Možnost zapůjčení náhradního vozidla po dobu instalace autofólií – pobočka Praha a pobočka Zlín

  • při aplikaci autofólie WINFOL, SunTekASWF – NANO – na autoskla vozidel pracujeme výhradně s exkluzivním materiálem nové generace WINFOL Windows Films vyráběným firmou ERICKSON  USA
  • aplikaci autofólie na sklo provádíme profesionálně nejmodernější technologií, která byla vyvinuta v USA pro práci s tímto materiálem. Tato technologie umožňuje provést instalaci fólií na autosklo bez demontáže jakékoliv součásti automobilu. Dle velikosti automobilu trvá průměrná doba instalace fólie maximálně 1 – 2 hodiny
  • tónování autoskel fólií  Podle potřeby se můžete obrátit na naši centrálu ve Zlíně – region Morava, nebo na pobočku v Praze – region Čechy – viz. kontakty
  • na Vaši poptávku jsme schopni reagovat téměř ihned. Máme dostatečný počet vozidel a techniků
  • veškeré druhy a odstíny autofólií jsou součástí výbavy našich vozidel. Můžete si vybrat vše na místě aplikace autofólie. Technik Vám usnadní výběr nalepením kousků autofólie na autoskla Vašeho automobilu. Je to praktická ukázka toho, jak vypadá film po jeho nalepení na autosklo. Po skončení aplikace fólie na autosklo Vám technik na místě vystaví potřebné doklady týkající se atestů, dokumentů a certifikaci včetně dokladů o formě úhrady.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!

Pokud se rozhodnete pro tónování autoskel, předem se informujte o kvalitách služeb a oprávněnosti instalační firmy, kterou si zvolíte. Najděte si na www stránkách výrobce materiálu, který tato firma používá (kvalitní značkové materiály najdete vždy pod její výrobní značkou), prohlédněte si pozorně jejich prezentaci. Musí obsahovat všechny informace týkající se výrobní technologie, včetně výrobních prostor a managementu atd. Pokud obdržíte výše uvedené informace, vyhnete se pozdějším reklamacím a nepříjemnostem.

Po instalaci fólií WINFOL, ASWF + Suntek obdržíte následující dokumenty

1. Průkaz osvědčení o instalaci (v českém a německém jazyce) s modelem a SPZ Vašeho automobilu, na které byl film SunTek aplikován, včetně použitého materiálu a odstínů zatmavení.

Toto osvědčení nahrazuje zápis do TP vozidla, má mezinárodní platnost v EU a byl schválen ministerstvem dopravy a spojů ČR předpisem EHK č. 43, resp. směrnici 92/22/EHS.

dokument1

dokument2

2. OSVĚDČENÍ O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI typu konstrukční části vozidla ATEST č.2646 + č.3230 týkající se námi používaného materiálu WINFOL, SunTek a ASWF viz. atest

3. Každé autosklo Vašeho vozidla s nainstalovanou autofólií musíme opatřit správně nalepenými HOMOLOGAČNÍMI ŠTÍTKY, které jsou nedílnou součástí shora uvedených dokumentů.

Toto všechno je nutné jako doklad legálnosti instalace fólií WINFOL, SunTek a ASWF při případných technických a silničních kontrolách, nebo při cestě do zahraničí. Tyto dokumenty musí být v tuzemsku i v zahraničí respektovány a není proti tomuto způsobu aplikace autofólií na autoskla automobilů odvolání.

stitky
4. UPOZORNĚNÍ po instalaci autofólií se nesmí minimálně 3 DNY SPOUŠTĚT OKNA z důvodu vyschnutí aplikační kapaliny a vytvrzení lepidla filmu na okraji skel. Toto je podmínkou úspěšného dokončení aplikace.

Při instalaci obdržíte ke každému vozidlu výraznou VAROVNOU VIZITKU, kterou je nutné umístit na viditelné místo !!

Jak ošetřovat autoskla po instalaci fólií WINFOL, ASWF + Suntek??

Autoskla s aplikovanou fólií nevyžadují žádnou speciální údržbu, nutno však dodržet několik našich rad a pokynů

1. Autoskla s aplikovanou autofólií myjte z vnitřní strany nejdříve po uplynutí 2 týdnů
2. Používejte měkký, čistý hadr, měkký papír typu ubrousku nebo syntetický materiál
3. Možno taktéž použít měkkou látku, nebo gumovou stěrku
4. Používejte obyčejný saponát (jar) nebo značkové čističe skel spray (Sonax apod.)

Fólie je chráněná speciální vrstvou odolnou proti poškrabání, chová se jako sklo bez aplikovaného filmu.

POZOR – SKLO MŮŽETE POŠKODIT TVRDÝM, OSTRÝM PŘEDMĚTEM !!

Autofólie WINFOL, SunTek + ASWF jsou respektovány pojišťovnou !!!

Zajímá Vás cena tónování autoskel Vašeho vozu? Cena tonování autoskla